آيين نامه

آيين‌نامه‌ها

1399/04/18
در اين سند الزام ايجاد زبان عربي حذف و بند 22-3 افزوده گرديد
1396/08/06
توضيح: در فايل پيوست دوم، تغييرات صورت گرفته نسبت به معيارهاي نسخه 5 با رنگ آبي مشخص شده است
نتایج نمایش 1-20 (از 28)
 |<  < 1 - 2  >  >|