هفدهمین نشست كارگروه اطلاعات مکانی وزارت نیرو در هفدهم خرداد­ماه سال 99 در حوزه ستادی وزارت نیرو برگزار شد

هفدهمین نشست كارگروه اطلاعات مکانی وزارت نیرو در هفدهم خرداد­ماه سال 99 در حوزه ستادی وزارت نیرو برگزار شد

1399/03/24