هجدهمین نشست كارگروه اطلاعات مکانی وزارت نیرو در سی‌ام شهریورماه سال 99 در حوزه ستادی وزارت نیرو بصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد

هجدهمین نشست كارگروه اطلاعات مکانی وزارت نیرو در سی‌ام شهریورماه سال 99 در حوزه ستادی وزارت نیرو بصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد

1399/06/30