سی و دومین  نشست کارگروه فناوری اطلاعات مکانی(GIS)

سی و دومین نشست کارگروه فناوری اطلاعات مکانی(GIS)

1400/09/05